Gizlilik Politikası


Aşağıda, "www.insaatcim.net"in "Gizlilik Politikası Şartları" yer almaktadır. "İnşaatçım Portalı" istediği zaman herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmaksızın "Gizlilik Politikası Şartları"nı değiştirebilir. Kullanıcı işbu internet sitesine girerek, internet sitesinde dolaşarak ve/veya internet sitesini kullanarak işbu şartları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini, işbu şartlar ve ilgili tüm kanun ve diğer hukuki düzenlemelerle bağlı olduğunu kabul eder. İşbu Gizlilik Politikası Şartları"nı kabul etmiyorsanız bu internet sitesini kullanmayınız.

"İnşaatçım Portalı", "www.insaatcim.net"den Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı “İnşaatçım Portalı Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "www.insaatcim.net"te çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, "İnşaatçım Portalı",
gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya " www.insaatcim.net " üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım
kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) İnşaatçım Portalına vermeleri gerekmektedir. "İnşaatçım Portalı", "www.insaatcim.net Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri "İnşaatçım Portalı" veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. "İnşaatçım Portalı" tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya "İnşaatçım Portalı - www.insaatcim.net" üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; "İnşaatçım Portalı" ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “İnşaatçım Portalı Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli
istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

"İnşaatçım Portalı", "www.insaatcim.net" dâhilinde başka sitelere link verebilir. "İnşaatçım Portalı", link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik
uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon
numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. "İnşaatçım Portalı" işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini "İnşaatçım Portalı"nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda "İnşaatçım Portalı", işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

"İnşaatçım Portalı"nın kullanıcılarla akdettiği “İnşaatçım Portalı Üyelik Sözleşmesi’'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla; yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın
yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

"İnşaatçım Portalı", kullanıcılar ve kullanıcıların ‘’www.insaatcim.net’’i kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "www.insaatcim.net’’i kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "www.insaatcim.net’’i hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim
dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Google reklamlarının "www.insaatcim.net"i yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

"İnşaatçım Portalı" tarafından "www.insaatcim.net" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler "İnşaatçım Portalı" ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. "İnşaatçım Portalı", işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "www.insaatcim.net"te yayınlamak suretiyle değiştirebilir. "İnşaatçım Portalı"nın değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri, "www.insaatcim.net"te yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.